Zde bychom Vám rádi nabídli
k prodeji řízky včelařských vrb a jív

• Historie vrbovny
• Nabídka
• Ceny
• Kontakt

Historie vrbovny
Naše včelařská vrbovna byla založena v roce 1977 přítelem Stanislavem Urbánkem, který se jednou zastavil ve vrbovně v Uherském Hradišti. Selekce vrb pro účely včelařské tam byla z popudu Českého svazu včelařů řešena od roku 1969. V první etapě, ukončené v roce 1975, byl podle požadavků Českého svazu včelařů, vybrán sortiment 13 druhů vrb, které by měly být včelaři především pěstovány. Zde se setkal s bývalým vlachobřezským rodákem panem J. Mottlem, který je znám pěstováním včelařských vrb a též o nich napsal několik publikací. Pan J. Mottl poslal vlachobřezským včelařům řízky včelařských vrb. Přítel Stanislav Urbánek založil vrbovnu v obci Budkov u Vlachova Březí, kde měl chalupu. V roce 2002 byla založena na pozemku města Vlachovo Březí vrbovna nová.

Jsme rádi, že můžeme všem včelařům i ostatním zájemcům zasílat řízky vrb, neboť vrby poskytují včelám od časného jara nejen lehce stravitelný pyl, ale i nektar a tím podporují jarní rozvoj včelstev. Při volbě vhodných druhů vrb nebo jejich klonů lze vrby využít jak v různých lokalitách (od nížiny až po horní hranici lesa v horách), tak i k nejrůznějším účelům (včelařství, košíkářství, zahradnictví, lesnictví...).

Nabídka
DĚKUJEME VŠEM ZÁJEMCŮM ZA NÁKUP, ALE V ROCE 2019 JE PRODEJ JIŽ UKONČEN


S – 008 vrba Smithova (SALIX smithiana)
08-01 08-02
Výsadba: nad 500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba snáší slabé boční zastínění
Výška: keř do 6 m, strom do 10 m, koruna kruhovitá, oválná, hustota řídká
Doba květu: druhá polovina března až první polovina dubna
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: účelově včelařské, břehové porosty,okraje lesů, louky, řediny, vysýchavé svahy, výsypky, větrolamy, živé ploty, košíkářské
Účely: včelařské, ozdobné proutí, kočičky
S – 010 vrba Erdingerova (SALIX erdingeri)
08-01 08-02 08-02
Výsadba: nad 500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba snáší slabé boční zastínění
Výška: keř do 6 m, koruna oválná, hustota řídká
Doba květu: druhá polovina března
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: účelově včelařské, břehové porosty, okraje lesů, louky, řediny, vysýchavé svahy, výsypky, větrolamy, živé ploty
Účely: včelařské, ozdobné proutí, kočičky
S – 012 vrba egyptská (SALIX medemii)
08-01 08-02 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba je výrazně světlomilná
Výška: keř do 6 m, koruna oválná, hustota řídká
Doba květu: druhá polovina března
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: vysýchavé svahy, výsypky, větrolamy, živé ploty
Účely: včelařské, ozdobné proutí, kočičky
S – 021 vrba lýkovcová (SALIX daphnoides)
08-01
Výsadba: nad 500 m nadmořské výšky
Půdní složení: hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba je výrazně světlomilná
Výška: 10–15 m, koruna kulovitá, řídká
Doba květu: druhá polovina března
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, vysýchavé svahy, živé ploty
Účely: včelařské, košíkářské, ozdobné proutí, kočičky
S – 082 vrba mechovitá (SALIX muscina)
08-01 08-02 08-02 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba je výrazně světlomilná
Výška: keř do 6 m, koruna kulovitá, oválná, hustá
Doba květu: druhá polovina března až první polovina dubna
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: vysýchavé svahy, výsypky, větrolamy, živé ploty
Účely: včelařské, košíkářské, ozdobné proutí, kočičky
S – 173 kříženec vrby popelavé a nachové (SALIX pontederana)
08-01 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: zamokřelé, svěží, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: keř do 6 m, koruna kulovitá, oválná, řídká
Doba květu: celý duben
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, louky,mokřiny, živé ploty
Účely: včelařské
S – 177 vrba černající (SALIX nigricans)
08-01 08-02 08-02
Výsadba: nad 500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky,rašeliniště
Půdní vlhkost: svěží, zamokřelé, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: keř 3–6m, koruna rozkladitá, kulovitá, hustá
Doba květu: druhá polovina dubna až první polovinakvětna
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, mokřiny,louky, živé ploty
Účely: včelařské
S – 181 vrba Hookerova (SALIX hookeriana)
08-01 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: zamokřená, svěží, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: keř do 2 m, koruna plazivá, rozkladitá, řídká
Doba květu: duben
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: břehové porosty, mokřiny, louky, živé ploty
S – 391 vrba křehká (SALIX fragilis)
08-01
Výsadba: nad 500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: strom do 15m, koruna rozkladitá, řídká
Doba květu: druhá polovina dubna až první polovinakvětna
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, řediny,mokřiny, louky
Účely: včelařské, košíkářské
S 393 – vrba apeninská (SALIX apennina)
08-01
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba je výrazně světlomilná
Výška: keř do 3–6 m, koruna oválná, pyramidální,hustá
Doba květu: první polovina dubna
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: břehové porosty, vysýchavé svahy,větrolamy, živé ploty, váté písky
Účely: včelařské
S 395 – vrba laponská (SALIX lapponum)
08-01 08-02
Výsadba: 200–900 m nadmořské výšky
Půdní složení: hlinité, štěrkopísky, zrašeliněné
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, výrazně světlomilná
Výška: keř do 1m, tvar kulovitý, hustota řídká
Doba květu: duben II.polovina, vegetační doba krátká
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, mokřiny, zrašeniliněné plochy, živé ploty
Účely: včelařské

S 430 – vrba trojmužná (SALIX triandra)
08-01 08-02 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: keř do 3–6m, koruna oválná, řídká
Doba květu: poprvé - druhá polovina dubna až první polovina května, podruhé – červen až září
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, louky, mokřiny, řediny, větrolamy, živé ploty
Účely: včelařské, ozdobné proutí, kočičky
S 431 – vrba sachalinská (SALIX sachalinensis f. ligulata)
08-01 08-02 08-02 08-02 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, vrba je výrazně světlomilná
Výška: keř do 2 m, koruna plazivá, rozkladitá, řídká
Doba květu: první polovina dubna
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, zrašeninělé plochy
Účely: ozdobné proutí, kočičky
S 508 – vrba jíva x vrba mechovitá (SALIX caprea x SALIX muscina)
08-01 08-02
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: vysychavé, svěží, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: keř do 3 m, koruna kulovitá, hustá
Doba květu: druhá polovina března až první polovina dubna
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: okraje lesů, louky, řediny, vysýchavé plochy, výsypky, živé ploty
Účely: včelařské, ozdobné proutí, kočičky
S 102 – vrba košařská (SALIX viminalis)
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, vrba snáší slabéboční zastínění
Výška: keř do 6 m, koruna rozkladitá, řídká
Doba květu: druhá polovina března až první polovina dubna
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, louky,mokřiny, řediny
Účely:včelařské, košíkářské
S 110 – vrba americká (SALIX americana)
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, vrba je výrazně světlomilná,
Výška: keř do 3 m, koruna plazivá, rozkladitá, řídká
Doba květu: první polovina dubna až druhá polovina dubna
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, louky,mokřiny, živé ploty
Účely: košíkářské
S 325 – vrba bílá žloutková (SALIX alba Vitellina paramidalis)
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: jílovité, hlinité
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, vrba snáší slabé boční zastínění
Výška: strom do 25 m, koruna oválná, pyramidální, hustá
Doba květu: dprvní polovina května
Ohrožení zvěří: silné
Druh výsadeb: břehové porosty, okraje lesů, louky,mokřiny, řediny, větrolamy, živé ploty
Účely: včelařské, košíkářské
S 276 – vrba nachová (SALIX purpurea)
08-01
Výsadba: 0–500 m nadmořské výšky
Půdní složení: hlinité, štěrkopísky
Půdní vlhkost: zamokřené, svěží, výrazně světlomilná
Výška: keř do 3 m, koruna rozkladitá, řídká
Doba květu: první polovina dubna
Ohrožení zvěří: slabé
Druh výsadeb: břehové porosty, mokřiny, louky
Účely: včelařské, košíkářské
Ceny řízků včelařských vrb a jív
Řízky vrb se zasílají v měsících leden - únor.
K objednávce uvádějte telefonické spojení.
Cena řízku 2,00 Kč + poštovné a balné. 
Návod k pěstování přikládáme k zásilce.

Pro doručení doporučujeme službu Zásilkovna, ve vyjímečných případech se lze domluvit na jiné formě.
Kontakt
Marie Beránková
Horní Nakvasovice 18, 384 22 Vlachovo Březí
tel.: +420 606 374 148 večer
IČO: 625 30 097 (číslo spolku 20312)
email: berankovamarie.18@seznam.cz

DĚKUJEME VŠEM ZÁJEMCŮM ZA NÁKUP, ALE VZHLEDEM K BILOLOGICKÉ POVAZE MATERIÁLU, LZE OBJEDNÁVKY VYŘIZOVAT JEN V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU.
OBJEDNÁVKY NA VRBY DODÁVANÉ V ROCE 2020 SE PŘIJÍMAJÍ OD ZAČÁTKU LISTOPADU 2019 DO KONCE ÚNORA 2020